Mogens Stærk benytter også metoden RAH – en hurtigtvirkende manuel terapi af smerteramte og spændte muskler. RAH teknikkerne foregår med hænder samt med reflekshamre.

Mogens benytter denne metode sideløbende med de øvrige teknikker og behandlinger.

RAH-terapi er en forkortelse for Reciprok antagonist hæmning, hvilket betyder man arbejder med at løsne strækreflekser. Dette reducerer smerter i muskler og sener

RAH-terapi – en meget effektiv behandling

RAH teknikken er yderst effektiv. Et stort antal af vores besøgende her i klinikken har positiv respons på denne behandling. Der skal helst være 50 % bedring af generne efter første behandling. Teknikken er effektiv til de fleste bevægeapparatets lidelser.

Læs mere om massage hos Stærk Helse.