dakobe_van_rev_75

DAKOBE (Danmarks Komplementære Behandlere)
DAKOBE er den eneste tværfaglige forening for komplementære behandlere, der er registreringsansvarlig i henhold til lov nr. 351 af 19. maj 2004 og bekendtgørelse BEK nr. 978 af 1. oktober 2012, under tilsyn af Sundhedsstyrelsen (RAB).
Læs mere på DAKOBEs hjemmeside.

 

dakobe_rab_75

RAB-godkendelse
At en alternativ behandler er RAB-godkendt (Registreret Alternativ Behandler) giver dig sikkerhed for, at din behandler har gennemført en grunduddannelse, hvor denne har modtaget undervisning i forhold til de krav, der er fastsat for RAB-godkendelsen.
Herudover er der stillet krav til fortløbende efteruddannelse samt regler for god klinisk praksis.
RAB-godkendelse har til formål at sikre, at du kan føle dig tryg i forhold til din behandlers basisviden og grunduddannelse.
Læs mere på DAKOBEs (Danmarks Komplementære Behandlere) hjemmeside.
Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

dett_logo_nyt_88

DETT (Danske EFT og TFT Terapeuter)
Læs mere på DETTs hjemmeside

 

Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP)

FaDP er som eneste psykoterapeutiske brancheforening i Danmark godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Sundhedsstyrelsen) til at registrere:
– uddannede psykoterapeuter, inden for alle seks hovedgrene af psykoterapi og kombinationer heraf, der udøver sundhedsmæssig psykoterapeutisk virksomhed, og som kan bevise, overfor FaDP, at de opfylder kravene for at kunne kalde sig  ”Reg. psykoterapeut”.
– psykoterapeutiske uddannelsessteder, der bl.a. underviser i en række bindende mål for, hvad psykoterapeuterne skal være uddannet i for at kunne blive ”Reg. psykoterapeut” og udøve sundhedsmæssig virksomhed, jf uddannelseskravene.
Læs mere på FADPs hjemmeside

 

Foreningens METAsundhed Danmarks vision er at bibringe danskerne et nyt perspektiv på sundhed og sygdom samt forståelse for sammenhængen mellem krop, psyke, ånd og miljø. Foreningens mission er at skabe et netværk for vidensdeling og uddannelse inden for METAsundhed, som sikrer medlemmernes høje faglige og etiske standard.
Læs mere på METAsundhed Danmars hjemmeside