dakobe_van_rev_75

DAKOBE (Danmarks Komplementære Behandlere)
DAKOBE er den eneste tværfaglige forening for komplementære behandlere, der er registreringsansvarlig i henhold til lov nr. 351 af 19. maj 2004 og bekendtgørelse BEK nr. 978 af 1. oktober 2012, under tilsyn af Sundhedsstyrelsen (RAB).
Læs mere på DAKOBEs hjemmeside.

dakobe_rab_75

RAB-godkendelse
At en alternativ behandler er RAB-godkendt (Registreret Alternativ Behandler) giver dig sikkerhed for, at din behandler har gennemført en grunduddannelse, hvor denne har modtaget undervisning i forhold til de krav, der er fastsat for RAB-godkendelsen.
Herudover er der stillet krav til fortløbende efteruddannelse samt regler for god klinisk praksis.
RAB-godkendelse har til formål at sikre, at du kan føle dig tryg i forhold til din behandlers basisviden og grunduddannelse.
Læs mere på DAKOBEs (Danmarks Komplementære Behandlere) hjemmeside.
Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Facebook